Χορωδία

//
//
//
Ξενοδοχείο Μπάγκειον, Ιούνιος 2017
Εργαστήρι φωνητικής - Ξενοδοχείο Μπάγγειον 3
Εργαστήρι φωνητικής - Ξενοδοχείο Μπάγγειον 5
Εργαστήρι φωνητικής - Ξενοδοχείο Μπάγγειον 6
Εργαστήρι φωνητικής - Ξενοδοχείο Μπάγγειον 7
Εργαστήρι φωνητικής - Ξενοδοχείο Μπάγγειον 8
Εργαστήρι φωνητικής - Ξενοδοχείο Μπάγγειον 3
Εργαστήρι φωνητικής - Ξενοδοχείο Μπάγγειον 5
Εργαστήρι φωνητικής - Ξενοδοχείο Μπάγγειον 6
Εργαστήρι φωνητικής - Ξενοδοχείο Μπάγγειον 7
Εργαστήρι φωνητικής - Ξενοδοχείο Μπάγγειον 8

Ξενοδοχείο Μπάγκειον, Ιούνιος 2017

Play Video
Μετάβαση στο περιεχόμενο