//
//
Χρονολόγιο
1859
Ξεκινάει η τηλεγραφία στην Ελλάδα.
1859

23 χρόνια μετά την ανακάλυψη του ηλεκτρικού τηλέγραφου από τον Μορς (1836) και 5 χρόνια, αφού τα πρώτα υποβρύχια καλώδια έχουν ποντιστεί στη Μεσόγειο (1854), ψηφίζεται τον Μάρτιο του 1859, ο νόμος περί ίδρυσης της τηλεγραφικής υπηρεσίας που τότε υπάγεται  στο Υπουργείο Εσωτερικών. Συστήνονται τα πρώτα Τηλεγραφεία.

Ποντίζεται το υποβρύχιο καλώδιο σύνδεσης Σύρου-Πειραιά. Η Αθήνα συνδέεται με το διεθνές τηλεγραφικό δίκτυο, μέσω Χίου-Σμύρνης και ξεκινάει η Τηλεγραφική επικοινωνία με το εξωτερικό. Ο τότε υπουργός εξωτερικών, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, θεωρεί το έργο ως «την πρώτην επιχείρησιν μεγάλης βιομηχανίας».

Αρχίζει η εγκατάσταση εναέριων τηλεγραφικών γραμμών που συνδέουν την Αθήνα με τον Πειραιά και την Πάτρα με το Αίγιο.

Τους τρεις πρώτους μήνες λειτουργίας της τηλεγραφίας στάλθηκαν 4.072 τηλεγραφήματα.

Η τηλεγραφία γίνεται η πρώτη εφαρμογή του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα.

1861
Ψηφίζεται ο νόμος μονοπωλιακής κατοχύρωσης της τηλεγραφίας στο κράτος.
1861

Η ανάγκη τηλεγραφικής σύνδεσης θεωρείται επιτακτική για την λειτουργία του ελληνικού εμπορίου που έχει  μεταπρατικό και διαμετακομιστικό χαρακτήρα. Ο υπουργός των Εσωτερικών, Κ. Προβελέγγιος, διακηρύττει στην εθνοσυνέλευση ότι, « Η δαιμονία αυτή εφεύρεσις της δια του ηλεκτρικού τηλεγράφου ανταποκρίσεως, [εξαλείφει] πάσα τοπική διάστασις, και ο κάτοικος Αθηνών δύναται να αλληλογραφή με τον κάτοικον του Λονδίνου με τοσαύτην ευκολίαν […] Η ιστιοφόρος μάλιστα ναυτιλία μας έχει προ πάντων συμφέρον προς την ενίσχυσιν της τηλεγραφικής αλληλογραφίας, διά να δύναται να πληροφορήται τας τιμάς των απανταχού ναύλων και να δύναται να προσέρχηται εγκαίρως και ωφελίμως όπου υπάρχει ανάγκη μεταφοράς εμπορευμάτων».

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πρώτα τηλεγραφήματα αυτής της περιόδου (1859-1865) που φυλάσσονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ είναι εμπορικού και τραπεζικού χαρακτήρα.

1862
Συστήνονται τα τηλεγραφεία Λαμίας, Μεσολογγίου, Άργους, Ναυπλίου, Τριπόλεως, Θηβών και Λιβαδειάς.
1862

Τα πρώτα τηλεγραφικά γραφεία ιδρύθηκαν το 1859 στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Σύρο, το Αίγιο και την Πάτρα, ενώ το 1861 συστήθηκε το τηλεγραφείο της Κορίνθου. Συνολικά μέχρι το 1862 υπάρχουν τηλεγραφεία σε 13 πόλεις της Ελλάδας και τηλεγραφικές γραμμές μήκους 899 χιλιομέτρων.

Σε μια εποχή όπου το οδικό δίκτυο είναι ανύπαρκτο και οι συγκοινωνίες γίνονται με μεγάλες δυσκολίες, και κυρίως από τους θαλάσσιους δρόμους, η σύνδεση μιας πόλης με τηλεγραφική γραμμή θεωρείται σπουδαίο γεγονός και τα εγκαίνια του τηλεγραφείου στην πόλη παίρνουν πανηγυρικό χαρακτήρα.

1872
Για την επέκταση του υποβρύχιου δικτύου τηλεγραφίας τo ελληνικό Δημόσιο συνάπτει σύμβαση με την αγγλική εταιρεία Levant Submarine Telegraph Company.
1872

Μετά τι βλάβες των υποβρύχιων καλωδίων που είχαν ως συνέπεια τη διακοπή της τηλεπικοινωνίας με το εξωτερικό (1861), οι Ελληνικές Κυβερνήσεις αποφάσισαν να εκχωρήσουν το προνόμιο της συντήρησης και εκμετάλλευσης των τηλεγραφικών γραμμών σε ιδιωτικές εταιρείες. Το 1866 το ελληνικό κράτος παραχώρησε με σύμβαση στην εταιρεία Ράλλη-Binney το αποκλειστικό δικαίωμα της εγκατάστασης με δικές της δαπάνες υποβρυχίων τηλεγραφικών γραμμών που θα ένωναν τα παράλια της Ελλάδας μεταξύ τους και με το εξωτερικό (Αίγυπτο, Ιταλία, Αυστρία).

Το 1872 η εταιρεία Ράλλη-Binney εκχωρεί τα δικαιώματά της στην αγγλική εταιρεία Levant Submarine Telegraph Company. Η «Ανατολική υποβρύχιος τηλεγραφική εταιρεία» είχε ιδρυθεί στο Λονδίνο το 1856 και είχε αναλάβει το επόμενο έτος την τηλεγραφική σύνδεση της Κωνσταντινούπολης με την Κρήτη, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο.

Με την επέκταση των υποβρυχίων γραμμών, η Ελλάδα συνδεόταν με το τηλεγραφικό δίκτυο της Μεσογείου. Λίγα χρόνια πριν, το 1869, είχε εγκαινιαστεί η διώρυγα του Σουέζ και η Μεσόγειος είχε αποκτήσει πάλι, μετά από αιώνες, οικονομική και  γεωπολιτική σημασία, καθώς είχε ενωθεί με τις εμπορικές αρτηρίες της Ασίας.

1878
Η Levant Submarine Telegraph Company εξαγοράζεται και συγχωνεύεται με την Eastern Telegraph Company, τη μεγαλύτερη τηλεγραφική εταιρεία εκείνης της εποχής.
1878

Η Eastern ανέλαβε την υποχρέωση για την πόντιση νέων υποβρύχιων καλωδίων που θα συνέδεαν τις περισσότερες παραλιακές ελληνικές πόλεις και τα νησιά με το εξωτερικό.

Η εταιρεία αυτή βελτίωσε σημαντικά τις τηλεγραφικές επικοινωνίες και συνέδεσε με υποβρύχια καλώδια, χιλίων περίπου μιλίων όλα τα νησιά του αρχιπελάγους με τον Πειραιά. Για την εσωτερική επικοινωνία κατασκευάσθηκαν 12 γραμμές μεταξύ Ζακύνθου, Λευκάδας, Ιθάκης, Κερκύρας και των Σπετσών, Ύδρας, Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Ευβοίας και 3 γραμμές για το εξωτερικό μεταξύ Μάλτας-Ζακύνθου, Πατρών-Σύρου και Πειραιά-Σύρου-Χίου-Κρήτης-Αλεξάνδρειας.

Η σύμβαση της εταιρείας έπρεπε να λήξει το 1916 αλλά λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου παρατάθηκε μέχρι το 1923.

Η Eastern Telegraph λειτουργούσε παράλληλα με τα Ελληνικά Τηλεγραφεία και αργότερα (1937) συγχωνεύθηκε με την εταιρεία Cable and Wireless Limited. Τελικά, εξαγοράστηκε από το ελληνικό κράτος τo 1956.

1882
Ιδρύεται η πρώτη Σχολή Τηλεγραφίας.
1882

Με τον νόμο της 22ας Ιουνίου 1882 συστάθηκε στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο η σχολή τηλεγραφικών μαθημάτων. Η φοίτηση στη σχολή διαρκούσε τουλάχιστον ένα έτος και  οι σπουδαστές, που έπρεπε να έχουν απολυτήριο γυμνασίου, διδάσκονταν θεωρητική και πρακτική τηλεγραφία, φυσική, χημεία, γαλλική γλώσσα και καλλιγραφία.

Η ίδρυση της σχολής ήταν απόρροια του μεταρρυθμιστικού και εκσυγχρονιστικού προγράμματος της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη, εντασσόμενη  στο πλαίσιο μετασχηματισμού που διέκρινε την πολιτική του Έλληνα πρωθυπουργού (1882-1895).

 

1887
Η Τηλεγραφική Υπηρεσία ενώνεται με την Ταχυδρομική σε μια Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων (ΤΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
1887

Επί κυβερνήσεως Χαρίλαου Τρικούπη βελγική αποστολή αναλαμβάνει την αναδιοργάνωση της τηλεγραφικής και ταχυδρομικής υπηρεσίας. Η ίδρυση της ΤΤ επιδρά θετικά στην επέκταση της τηλεγραφίας. Μετά από τρία έτη υπάρχουν πλέον 177 τηλεγραφικά κέντρα που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, η οποία έχει αυξηθεί μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας το 1881.

Ανάμεσα στο 1883 και στο 1887 τα τηλεγραφήματα αυξάνονται κατά 40%.

* Στη φωτογραφία απεικονίζεται άποψη του κτηρίου ΤΤΤ, στο νεοκλασικό μέγαρο Μελά, που βρίσκεται στη σημερινή πλατεία Κοτζιά.

1896
Η Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων (ΤΤ) συμπεριλαμβάνει και την Τηλεφωνία και δημιουργείται η Γενική Διεύθυνση Τηλεφωνίας, Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων (ΤΤΤ).
1896

Σημαντική χρονιά για την Ελλάδα. Αναβιώνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο γενέθλιο τόπο τους. Ο χρυσός ολυμπιονίκης Σπύρος Λούης  θα αφιερώσει τη νίκη στον εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Αβέρωφ με ένα τηλεγράφημα: «Νενίκηκα Μαραθώνειον. Κλέος νίκης οφείλεται υμίν».

Σημαδιακό έτος για την εξέλιξη της τηλεγραφίας. Ο Μαρκόνι χρησιμοποιεί τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα για την μετάδοση μηνυμάτων και καθιερώνει την ασύρματη επικοινωνία.

Στην Ελλάδα η ασύρματος τηλεγραφία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από το πολεμικό ναυτικό το 1910.

1914
Με τον νόμο 276 συστήνεται το Υπουργείο Συγκοινωνιών, όπου μεταφέρεται η Γενική Διεύθυνση Τηλεφωνίας, Ταχυδρομείων και Τηλεγραφίας (ΤΤΤ).
1914

Μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, προχωρούν στη χώρα, αναγκαίες πολιτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, όπως και η σύσταση του Υπουργείου Συγκοινωνιών (μετέπειτα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών). Η απόσπαση της ΤΤΤ από το Υπουργείο Εσωτερικών και η υπαγωγή της σε ξεχωριστό Υπουργείο δείχνει την αυξανόμενη σημασία των τηλεπικοινωνιών για τον κρατικό μηχανισμό και την κοινωνία.

Το ελληνικό κράτος αναλαμβάνει τη διοίκηση της τηλεγραφικής υπηρεσίας των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, που είχε εγκαινιασθεί στην Ελλάδα τα έτη 1902-1903 από την εταιρεία Μπατινιόλ, και επεκτείνει το τηλεγραφικό δίκτυο σε όλες τις σιδηροδρομικές γραμμές, καθώς με τους βαλκανικούς πολέμους (1912-1913) η επικράτεια της χώρας είχε διπλασιαστεί.

1925
Καταγράφεται η μεγαλύτερη τηλεγραφική κίνηση στην Ελλάδα.
1925

Τα τηλεγραφήματα που ανταλλάχθηκαν φτάνουν τα 5.483.000, δηλαδή ένα περίπου τηλεγράφημα ανά κάτοικο.

Τα φαινόμενα που παρουσιάστηκαν την περίοδο 1924-1935, δηλαδή η δημογραφική έκρηξη (στον διπλασιασμό του πληθυσμού που έφεραν οι Βαλκανικοί πόλεμοι προστέθηκαν οι 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες της Μικράς Ασίας), η οικονομική ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας, συνοδεύτηκαν και από την πρόοδο στον τομέα της τηλεγραφίας.

Το 1922 εγκαταστάθηκε στη γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης και σε οκτώ άλλες υπεραστικές αρτηρίες με μεγάλη κίνηση, το νέο πολλαπλό σύστημα τηλεγραφημάτων Baudot («Μπωντώ») που είχε ταχύτητα μεταβίβασης 360 γραμμάτων το λεπτό. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιούσε το πεντάπληκτρο πληκτρολόγιο σε αντιστοιχία προς τα 5 δάκτυλα του ανθρώπου και θεωρείται πρόδρομος του τηλέτυπου. Μέχρι τότε, το πιο διαδεδομένο πληκτρολόγιο ήταν με δύο πλήκτρα.

1935
Λειτουργούν τα πρώτα τηλέτυπα.
1935

Το τηλέτυπο είναι ηλεκτρομηχανική γραφομηχανή που χρησιμοποιείται για  την αποστολή και λήψη τυπωμένων μηνυμάτων από ένα σημείο σε άλλο διαμέσου ενός ηλεκτρικού συστήματος. Εγκαινιάστηκε το 1910 από την αμερικανική Ταχυδρομική-Τηλεγραφική εταιρεία για την γραμμή Βοστώνη-Νέα Υόρκη. Η χρήση του στην Ευρώπη γενικεύτηκε κατά τη δεκαετία του 1920.

Καθώς ο χειρισμός του τηλέτυπου απαιτούσε ειδική εκπαίδευση, το 1937 συστάθηκαν από την Κυβέρνηση τμήματα σε διάφορα τηλεγραφεία για την πρακτική άσκηση των τηλεγραφητών στα συστήματα «Μπωντώ και Τελετύπ».

Με την εισαγωγή του τηλέτυπου σημειώνεται στην τηλεγραφική ανταπόκριση αύξηση 5% περίπου κάθε χρόνο.

1949
Αρχίζει η ανταλλαγή εικόνων με το εξωτερικό με ασύρματο σύστημα φωτοτηλεγραφίας, όπου γίνεται και η πρώτη δοκιμαστική μετάδοση με την Αμερική.
1949

Τα εγκαίνια της νέα υπηρεσίας έγιναν στο κεντρικό τηλεγραφείο Αθηνών την 1η Σεπτεμβρίου 1949, παρουσία των υπουργών ΤΤΤ και τύπου και ανωτάτων υπαλλήλων της εταιρείας Cable and Wireless που ήταν και η υπεύθυνη για την εγκατάσταση και λειτουργία της τηλεφωτογραφικής συσκευής.

Η υπηρεσία της τηλεφωτογραφίας του ΟΤΕ  (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος που ιδρύθηκε στις 10  Νοεμβρίου του 1949) λειτούργησε έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται το σύστημα μετάδοσης φωτογραφιών ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος, σε μακρινές αποστάσεις.

1957
Λειτουργεί για πρώτη φορά, η υπηρεσία Τηλεγραφικών Συνδρομητών (Telex).
1957

Οι συνδρομητές συνδέονται με το δίκτυο του ΟΤΕ και μπορούν να διεξάγουν απευθείας τηλεγραφική ανταπόκριση μεταξύ τους στο εσωτερικό, με τους συνδρομητές Telex εξωτερικού ή και με το τηλεγραφείο της έδρας τους.

Η υπηρεσία Telex (σύντμηση του όρου Teleprinter exchange), που είναι ένα σύστημα τηλέτυπων συνδεδεμένων μεταξύ τους, εγκαινιάσθηκε στη Γερμανία το 1933 και γνώρισε μεγάλη άνθηση στην Ευρώπη μετά το 1945. Θεωρείται ο πρόδρομος του fax, του e-mail και του texting.

Την 1η  Ιουνίου περιέρχεται οριστικά στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) η εκμετάλλευση της εξωτερικής τηλεγραφικής ανταπόκρισης, που μέχρι τότε ήταν στη δικαιοδοσία της Cable & Wireless.

1892
Ψηφίζεται από την κυβέρνηση Χαρίλαου Τρικούπη ο νόμος «περί τηλεφωνικής συγκοινωνίας», μέσω του οποίου κατοχυρώνεται το κρατικό μονοπώλιο.
1892

Ψηφίζεται από την κυβέρνηση Χαρίλαου Τρικούπη ο νόμος «περί τηλεφωνικής συγκοινωνίας», μέσω του οποίου κατοχυρώνεται το κρατικό μονοπώλιο. Με τον νόμο αυτό αποφασίστηκε για πρώτη φορά η εγκατάσταση αστικών τηλεφώνων στην Αθήνα.

1896
Η Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων και Τηλεγραφίας (ΤΤ) συμπεριλαμβάνει στις αρμοδιότητές της και την Τηλεφωνική Υπηρεσία.
1896

Η Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων και Τηλεγραφίας (ΤΤ) συμπεριλαμβάνει στις αρμοδιότητές της και την Τηλεφωνική Υπηρεσία. Έτσι δημιουργείται η Διεύθυνση Τηλεφωνίας, Ταχυδρομείων και Τηλεγραφίας (ΤΤΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Εγκαθίσταται το πρώτο στην Ελλάδα, τηλεφωνικό Κέντρο, στην Αθήνα, με τον αριθμό των συνδρομητών να ανέρχεται στους 60.

* Στη φωτογραφία απεικονίζεται άποψη του κτιρίου ΤΤΤ, στο νεοκλασικό μέγαρο Μελά, που βρίσκεται στη σημερινή πλατεία Κοτζιά.

1908
Με τον νόμο 3277 της 8ης Απριλίου, ιδρύεται το σώμα των τηλεφωνητριών.
1908

Με τον νόμο 3277 της 8ης Απριλίου, ιδρύεται το σώμα των τηλεφωνητριών.

1914
Με τον νόμο 276 του 1914 συστήνεται το Υπουργείο Συγκοινωνιών, όπου μεταφέρεται η υπηρεσία Τηλεφωνίας, Ταχυδρομείων και Τηλεγραφίας (ΤΤΤ) ως Γενική Διεύθυνση. 
1914

Με τον νόμο 276 του 1914 συστήνεται το Υπουργείο Συγκοινωνιών, όπου μεταφέρεται η υπηρεσία Τηλεφωνίας, Ταχυδρομείων και Τηλεγραφίας (ΤΤΤ) ως Γενική Διεύθυνση.

1920
Η αστική τηλεφωνική υπηρεσία διαθέτει 5.267 χειροκίνητα τηλέφωνα σε όλη τη χώρα. Οι υπεραστικές συνδιαλέξεις φτάνουν τις 100.000.
1920

Η αστική τηλεφωνική υπηρεσία διαθέτει 5.267 χειροκίνητα τηλέφωνα σε όλη τη χώρα. Οι υπεραστικές συνδιαλέξεις φτάνουν τις 100.000.

1922
Ιδρύεται Υπουργείο Τηλεφωνίας, Ταχυδρομείων και Τηλεγραφίας (ΤΤΤ) το οποίο καταργείται το 1923 και οι υπηρεσίες του επανέρχονται στο Υπουργείο Συγκοινωνιών.
1922

Ιδρύεται Υπουργείο Τηλεφωνίας, Ταχυδρομείων και Τηλεγραφίας (ΤΤΤ) το οποίο καταργείται το 1923 και οι υπηρεσίες του επανέρχονται στο Υπουργείο Συγκοινωνιών.

1930
Κυρώνεται η σύμβαση με τον Οίκο Siemens και η τηλεφωνία λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεφωνικών Επικοινωνιών (ΑΕΤΕ) μέχρι την ίδρυση του ΟΤΕ. 
1930

Κυρώνεται η σύμβαση με τον Οίκο Siemens και η τηλεφωνία λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεφωνικών Επικοινωνιών (ΑΕΤΕ) μέχρι την ίδρυση του ΟΤΕ.  Η ΑΕΤΕ θα αναλάβει την αυτόματη τηλεφωνία στο εσωτερικό της χώρας, με επόπτη την κρατική υπηρεσία Τηλεφωνίας, Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων (ΤΤΤ) η οποία αναλαμβάνει τη χειροκίνητη τηλεφωνία.

1949
Ιδρύεται ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) (ν. 1049/49).
1949

Ιδρύεται ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) (ν. 1049/49). Ο ενιαίος πλέον εθνικός τηλεπικοινωνιακός φορέας αναλαμβάνει την εκμετάλλευση όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που μέχρι τότε ανήκαν στη Γενική Διεύθυνση Τηλεφωνίας, Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων (ΤΤΤ), στην Ανώνυμη Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία (ΑΕΤΕ) και στην Ανώνυμη Ηλεκτρική Εταιρεία Ρόδου.

* Η φωτογραφία είναι από την ημέρα των εγκαινίων.

1953
Εκδίδεται ο πρώτος τηλεφωνικός κατάλογος συνδρομητών Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων.
1953

Εκδίδεται ο πρώτος τηλεφωνικός κατάλογος συνδρομητών Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων.

1965
Αυτοματοποιείται το υπεραστικό τηλεφωνικό δίκτυο της χώρας.
1965

Αυτοματοποιείται το υπεραστικό τηλεφωνικό δίκτυο της χώρας.

1970
Τοποθετείται η πρώτη κεραία του Κέντρου Δορυφορικών Επικοινωνιών Θερμοπυλών (η 6η στην Ευρώπη).
1970

Τοποθετείται η πρώτη κεραία του Κέντρου Δορυφορικών Επικοινωνιών Θερμοπυλών (η 6η στην Ευρώπη).

1971
Εκδίδεται το πρώτο τεύχος του Χρυσού Οδηγού με τους επαγγελματίες της πρωτεύουσας.
1971

Εκδίδεται το πρώτο τεύχος του Χρυσού Οδηγού με τους επαγγελματίες της πρωτεύουσας.

1988
Στα τέλη του 1988 αρχίζει να λειτουργεί το επιβλητικό Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι.
1988

Στα τέλη του 1988 αρχίζει να λειτουργεί το επιβλητικό Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι. Η απόφαση για την ανέγερση του Διοικητικού Μεγάρου στην Αθήνα πάρθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ στα μέσα της δεκαετίας του ’60. Για την ανέγερση του Μεγάρου διενεργήθηκε Πανελλήνιος διαγωνισμός. Το έργο της επιλογής της καλύτερης λύσης ανέλαβε οκταμελής κριτική επιτροπή επιστημόνων. Πρώτο βραβείο δεν δόθηκε, ενώ η εκπόνηση της μελέτης για την ανέγερση του Διοικητικού Μεγάρου ανατέθηκε σε ομάδα μελετητών που πήρε το δεύτερο βραβείο, η πρόταση της οποίας υλοποιήθηκε και προέβλεπε πολυόροφο κτίριο σχήματος “αστέρος εν κατόψει”.

1990
Ιδρύεται το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ Εγκαθίσταται ένα ευρύ δίκτυο οπτικών ινών.
1990

Ιδρύεται το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ Εγκαθίσταται ένα ευρύ δίκτυο οπτικών ινών.

1992
Τοποθετούνται τα πρώτα 350 καρτοτηλέφωνα.
1992

Τοποθετούνται τα πρώτα 350 καρτοτηλέφωνα.

1994
Εγκαινιάζεται το νέο Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών στη Νεμέα.
1994

Εγκαινιάζεται το νέο Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών στη Νεμέα. Ο ΟΤΕ ιδρύει τις θυγατρικές εταιρίες (Hellascom Int, Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος, OTEnet, Cosmote, Hellas Sat, OTE leasing, Maritel).

1996
Ο ΟΤΕ εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
1996

Ο ΟΤΕ εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συστήνεται η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας COSMOTE. Συστήνεται η εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ΟΤΕΝΕΤ.

1998
Ξεκινά η εμπορική λειτουργία της COSMOTE.
1998

Ξεκινά η εμπορική λειτουργία της COSMOTE.Για πρώτη φορά ελληνική εταιρεία εισάγεται στο NYSE (Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης)

2001
Απελευθερώνεται η αγορά σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. 
2001

Απελευθερώνεται η αγορά σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

2003
Στις 13 Μαΐου 2003 εκτοξεύεται ο δορυφόρος Hellas Sat 2 από το ακρωτήριο Κανάβεραλ.
2003

Στις 13 Μαΐου 2003 εκτοξεύεται ο δορυφόρος Hellas Sat 2 από το ακρωτήριο Κανάβεραλ.

2004
Ο ΟΤΕ και η COSMOTE συμβάλλουν τα μέγιστα στην επιτυχή πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 ως Μεγάλοι Εθνικοί Χορηγοί.
2004

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE συμβάλλουν τα μέγιστα στην επιτυχή πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 ως Μεγάλοι Εθνικοί Χορηγοί.

2009
Ο OTE παρουσιάζει το Conn-x TV.
2009

Ο OTE παρουσιάζει το Conn-x TV το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία IPTV, που δίνει τη δυνατότητα μετάδοσης του τηλεοπτικού σήματος μέσα από τα τηλεπικοινωνιακά καλώδια.

2010
ΟΤΕ και COSMOTE αναλαμβάνουν Χορηγοί των Παγκοσμίων Αγώνων SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗΝΑ 2011. Έξοδος του ΟΤΕ από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE)
2010
  • ΟΤΕ και COSMOTE αναλαμβάνουν Χορηγοί των Παγκοσμίων Αγώνων SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗΝΑ 2011
  • Έξοδος του ΟΤΕ από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE)
2011
Μια νέα εποχή ξεκινά για τις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα.
2011

Μια νέα εποχή ξεκινά για τις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται η υπηρεσία ΟΤΕ TV μέσω Δορυφόρου και ενοποιείται το σύνολο των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.

2012
Ξεκινά η εμπορική διάθεση νέων ταχυτήτων γρήγορου Internet, VDSL με ταχύτητες έως 50 Mbps.
2012

Ξεκινά η εμπορική διάθεση νέων ταχυτήτων γρήγορου Internet, VDSL με ταχύτητες έως 50 Mbps.

2015
Καθιερώνεται η ενιαία εμπορική μάρκα COSMOTE.
2015

Καθιερώνεται η ενιαία εμπορική μάρκα COSMOTE.

1910
Ο Lars Magnus Ericsson, ο Σουηδός εφευρέτης της τηλεφωνικής συσκευής, εγκαθιστά ένα φορητό τηλέφωνο στο αυτοκίνητο της γυναίκας του.
1910

Ο Lars Magnus Ericsson, ο Σουηδός εφευρέτης της τηλεφωνικής συσκευής, εγκαθιστά ένα φορητό τηλέφωνο στο αυτοκίνητο της γυναίκας του, που συνδέεται με καλώδια στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.

1921
Τοποθετούνται, σε αυτοκίνητα της αστυνομίας του Σικάγο, ασύρματοι που με σήματα ειδοποιούν για έκτακτες περιστάσεις. 
1921

Τοποθετούνται, σε αυτοκίνητα της αστυνομίας του Σικάγο, ασύρματοι που με σήματα ειδοποιούν για έκτακτες περιστάσεις.

1931
Εμφανίζονται οι διπλής κατεύθυνσης ασύρματοι που επιτρέπουν την ταυτόχρονη ομιλία και ακρόαση, χωρίς να χρειάζεται το πάτημα ενός κουμπιού.
1931

Εμφανίζονται οι διπλής κατεύθυνσης ασύρματοι που επιτρέπουν την ταυτόχρονη ομιλία και ακρόαση, χωρίς να χρειάζεται το πάτημα ενός κουμπιού.

1940
Κυκλοφορούν οι ασύρματοι πομποδέκτες (Walkie-Talkie) που είναι δυνατόν να μεταφέρονται από έναν άνθρωπο.
1940

Κυκλοφορούν οι ασύρματοι πομποδέκτες (Walkie-Talkie) που είναι δυνατόν να μεταφέρονται από έναν άνθρωπο.

1946
Γίνεται για πρώτη φορά η σύνδεση ραδιοτηλεφώνου με σταθερό.
1946

Γίνεται για πρώτη φορά η σύνδεση ραδιοτηλεφώνου με σταθερό.

1950
Τα πρώτα κινητά τηλέφωνα είναι τηλέφωνα αυτοκινήτων και λειτουργούν σε μια μόνο συχνότητα, ένα συγκεκριμένο κανάλι επικοινωνίας.
1950

Τα πρώτα κινητά τηλέφωνα είναι τηλέφωνα αυτοκινήτων και λειτουργούν σε μια μόνο συχνότητα, ένα συγκεκριμένο κανάλι επικοινωνίας. Το ραδιοτηλέφωνο αποτελείται από έναν πομπό, ένα λήπτη και τη μονάδα λειτουργίας του που τοποθετείται στο χώρο των αποσκευών. Τροφοδοτούνται από την μπαταρία του αυτοκινήτου.

1955
Δημιουργείται το πρώτο εμπορικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στη Σουηδία.
1955

Δημιουργείται το πρώτο εμπορικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στη Σουηδία.

1960
Εμφανίζεται η τεχνολογία των τρανζίστορ, μικραίνει το μέγεθος και το βάρος των κινητών τηλεφώνων, διαδίδονται περισσότερο, παραμένουν όμως αξεσουάρ αυτοκινήτου.
1960

Εμφανίζεται η τεχνολογία των τρανζίστορ, μικραίνει το μέγεθος και το βάρος των κινητών τηλεφώνων, διαδίδονται περισσότερο, παραμένουν όμως αξεσουάρ αυτοκινήτου.

1964
Δημιουργείται το πρώτο εμπορικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ.
1964

Δημιουργείται το πρώτο εμπορικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ.

1970
Ξεκινούν οι πρώτες δοκιμές και εφαρμογές του κυψελωτού συστήματος. Εμφανίζονται τα πρώτα φορητά κινητά τηλέφωνα.
1970

Ξεκινούν οι πρώτες δοκιμές και εφαρμογές του κυψελωτού συστήματος. Εμφανίζονται τα πρώτα φορητά κινητά τηλέφωνα.

1973
Πραγματοποιείται η πρώτη κλήση από κινητό τηλέφωνο με κυψελωτό σύστημα από τον Martin Cooper, μηχανικό της Motorola.
1973

Πραγματοποιείται η πρώτη κλήση από κινητό τηλέφωνο με κυψελωτό σύστημα από τον Martin Cooper, μηχανικό της Motorola.

1979
Λειτουργεί το πρώτο εμπορικό δίκτυο με κυψέλες στην Ιαπωνία.
1979

Λειτουργεί το πρώτο εμπορικό δίκτυο με κυψέλες στην Ιαπωνία.

1980
Κυκλοφορούν τα πρώτα αναλογικά κινητά τηλέφωνα.
1980

Κυκλοφορούν τα πρώτα αναλογικά κινητά τηλέφωνα. Τα περισσότερα έχουν το μέγεθος μιας μικρής βαλίτσας.

1981
Οι σκανδιναβικές χώρες δημιουργούν ένα κοινό αναλογικό δίκτυο με κυψέλες.
1981

Οι σκανδιναβικές χώρες δημιουργούν ένα κοινό αναλογικό δίκτυο με κυψέλες, το οποίο επιτρέπει την περιαγωγή και δίνει το προβάδισμα ανάπτυξης σε εταιρείες κατασκευής κινητών τηλεφώνων όπως η Ericsson και η Nokia.

1982
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής κοινότητας ξεκινούν να εργάζονται από κοινού για ένα ενιαίο σύστημα κινητής τηλεφωνίας, το GSM.
1982

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής κοινότητας ξεκινούν να εργάζονται από κοινού για ένα ενιαίο σύστημα κινητής τηλεφωνίας, το GSM.

1983
Κυκλοφορεί το DynaTac 8000X, το πρώτο κινητό τηλέφωνο.
1983

Κυκλοφορεί το DynaTac 8000X, το πρώτο κινητό τηλέφωνο που μπορεί να μεταφέρεται άνετα από έναν άνθρωπο. Κοστίζει ιδιαίτερα ακριβά.

1989
Κυκλοφορεί το MicroTac, το πρώτο μικρό κινητό τηλέφωνο.
1989

Κυκλοφορεί το MicroTac, το πρώτο μικρό κινητό τηλέφωνο.

1991
Ολοκληρώνεται το GSM, το πρώτο κοινό σύστημα κινητής τηλεφωνίας.
1991

Ολοκληρώνεται το GSM, το πρώτο κοινό σύστημα κινητής τηλεφωνίας. Το υιοθετούν άμεσα και πολλές άλλες χώρες εκτός Ευρώπης.

1992
Το 1992 ξεκινά να λειτουργεί το GSM, το Παγκόσμιο Σύστημα για την Κινητή Τηλεφωνία.
1992

Το 1992 ξεκινά να λειτουργεί το GSM, το Παγκόσμιο Σύστημα για την Κινητή Τηλεφωνία.

1998
Η Cosmote ξεκινά την εμπορική της λειτουργία στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας.
1998

Η Cosmote ξεκινά την εμπορική της λειτουργία στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας. Εκδίδονται στην Ελλάδα οι δυο πρώτες άδειες εταιριών κινητής τηλεφωνίας και εγκαθίστανται τα πρώτα δίκτυα.

Play Video
Μετάβαση στο περιεχόμενο