Περάσαμε υπέροχα. Μπράβο στους μουσειοπαιδαγωγούς. Συνδυασμός ξενάγησης, εικαστικού εργαστηρίου, πειράματος πολύ καλός. Στο επανειδείν.
 
Bιβλίο επισκεπτών