Περάσαμε υπέροχα. Μπράβο στους μουσειοπαιδαγωγούς. Συνδυασμός ξενάγησης, εικαστικού εργαστηρίου, πειράματος πολύ καλός. Στο επανειδείν.
 
Bιβλίο επισκεπτών

Χρονολόγιο

Χρονολόγιο
Μία ιστορία με αρχή, μέση αλλά χωρίς τέλος! Δείτε την εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών από την εποχή της τηλεγραφίας μέχρι τη σύγχρονη εποχή της κινητής τηλεφωνίας και των δορυφορικών επικοινωνιών!