Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.otegroupmuseum.gr (Data Privacy Notice) Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους. Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ειδικά αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την πλοήγηση και τη χρήση του Ιστότοπου www.otegroupmuseum.gr (εφεξής ο Ιστότοπος).
 1. Ποια είναι η ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (“ΟΤΕ”) με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99).
 1. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων; Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στο 2106110299 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]
 1. Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό; Κατά την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε:
  • Δεδομένα που συμπληρώνετε στη φόρμα κράτησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως ενδεικτικά ακολουθούν:
   • Όνομα, Επώνυμο, Κινητό τηλέφωνο, Email συνοδού (οικογενειακά προγράμματα)
   • Σχολείο/Φορέας, Νομός, Περιοχή, Τάξη, Σταθερό τηλέφωνο, Email σχολείου & Όνομα, Επώνυμο, Κινητό τηλέφωνο, Email  συνοδού (σχολικά προγράμματα)
  • Δεδομένα που συμπληρώνετε στη φόρμα εγγραφής στο Newsletter, όπως ενδεικτικά ακολουθούν: Ονοματεπώνυμο, email, φορέας/οργανισμός (προαιρετικά).
  • Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση των συντομεύσεων προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, Instagram. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συντομεύσεις αυτές για να συστήσετε το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στους φίλους σας (η νομική βάση είναι το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ – συγκατάθεση).
  • Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση tracking μηχανισμών/cookies του Iστότοπου. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τους tracking μηχανισμούς/cookies και να διαχειριστείτε τις επιλογές σας στο μενού Ρύθμιση Cookies (η νομική βάση είναι το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ – συγκατάθεση).
 1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστότοπου, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω διατηρούνται για ένα μήνα χωρίς δυνατότητα ανάκτησης μέσω του OTE.
 1. O ΟΤΕ θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς; Ο ΟΤΕ δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω (επικοινωνία για επιβεβαίωση & υπενθύμιση της κράτησης στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου/ επικοινωνία μέσω Newsletter για τα νέα και τις εκδηλώσεις του Μουσείου). Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει την ρητή σας συγκατάθεση.
 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για το σχεδιασμό και την τεχνική υποστήριξη του Ιστότοπου www.otegroupmuseum.gr και συγκεκριμένα:
 2. Ποια είναι τα δικαιώματά σας, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων; Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε περιλαμβάνουν:
  • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται) και να σας χορηγήσουμε αντίγραφα αυτών.
  • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας (π.χ. διόρθωση της διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας).
  • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσατε τη συγκατάθεση με βάση την οποία τα συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. δεν θέλω να λαμβάνω ενημερώσεις στο email για λόγους marketing).
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να:
   • στείλετε e-mail στο [email protected] ή
   • επιστολή στη διεύθυνση «Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, Πρωτέως 25, ΤΚ 14564, Νέα Κηφισιά» με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας.
  • Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.
  • Ο ΟΤΕ θα απαντήσει δωρεάν στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) μήνες εάν αυτό απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τον λόγο της καθυστέρησης.
  • Εάν κρίνουμε ότι το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίησή του λαμβάνοντος υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.
 1. Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων; Ο OTE λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
 
Play Video
Μετάβαση στο περιεχόμενο