Ναυτιλία

Η Ναυτιλία αποτελείται από 1054 τηλεγραφήματα. Πρόκειται για μηνύματα που ανταλλάσσουν οι πλοίαρχοι με ναυτιλιακούς αντιπροσώπους ή εφοπλιστές κατά τις δεκαετίες 1950 – 1960 και αφορούν κυρίως φορτώσεις εμπορευμάτων και ναυλώσεις πλοίων. Ωστόσο δεν λείπουν και τα τηλεγραφήματα που αντανακλούν τον ιδιωτικό βίο των ναυτικών και των οικογενειών τους. Η ραδιοεπικοινωνία αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ναυτιλίας του 20ου αιώνα. Στην Ελλάδα η ασύρματη τηλεγραφία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από το πολεμικό ναυτικό το 1910, ενώ τα πλοία του ελληνικού στόλου αποκτούν ασυρμάτους από το 1912. Σήμερα η ειδικότητα του ασυρματιστή τείνει προς την κατάργησή της. Ο μεγάλος αριθμός τηλεγραφημάτων στην κατηγορία αυτή εξηγείται από τον σημαντικό ρόλο που κατείχε η ναυτιλία στην ελληνική οικονομία. Κατά τη μεταπολεμική περίοδο οι Έλληνες συγκρότησαν τη μεγαλύτερη ομάδα ανεξάρτητων διαχειριστών ελεύθερων φορτηγών πλοίων διοικώντας έναν διεθνή στόλο κάτω από διάφορες σημαίες και μεταφέροντας χύδην ξηρά και υγρά φορτία για διάφορες χώρες. Η ελληνόκτητη ναυτιλία με μερίδιο στην παγκόσμια ναυτιλία που το 1947 έφτανε το 1,5% εκτινάχθηκε στο 12,5% το 1970. Οι κύριοι εφοπλιστές που εμφανίζονται στα τηλεγραφήματα είναι οι Χατζηπατέρας, Σκηνίτης και Σοφιανός.

Gallery

Δείτε τα τηλεγραφήματα από το Αρχείο του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών