Οικονομία

Η κατηγορία της Οικονομίας είναι η μεγαλύτερη της συλλογής, αποτελείται από 2196 τηλεγραφήματα, και περιέχει μηνύματα που αφορούν την οικονομική ζωή της Ελλάδας από το 1859 έως το 1980. Όπως είναι αναμενόμενο τα περισσότερα τηλεγραφήματα σχετίζονται με εμπορικές συναλλαγές. Εξάλλου, το εμπόριο και οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες ήταν ο πρωταρχικός παράγοντας διάδοσης της τηλεγραφίας παγκοσμίως, καθώς η ταχύτητα του τηλεγραφήματος εξυπηρετούσε την ανάγκη των εμπόρων για γρήγορη και έγκαιρη πληροφόρηση. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο τηλεγράφημα της συλλογής στέλνεται από τον έμπορο και τραπεζίτη Σταμάτιο Δεκόζη Βούρο, από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα, λίγους μήνες αφού εγκαινιάσθηκε η τηλεγραφική υπηρεσία στην Ελλάδα, τον Ιούλιο του 1859, και αφορά την φόρτωση και αποστολή σιταριού.

Τα κύρια ζητήματα που θίγονται είναι αυτό της ζήτησης προϊόντων, των μέσων μεταφοράς, της αποστολής χρημάτων και στην ανάγκη για άμεση επικοινωνία. Οι υποθέσεις είναι ποικίλες και εκτείνονται από την εξαγορά της τράπεζας Χίου έως την αγροτική παραγωγή πατάτας την δεκαετία του 1960. Ωστόσο, ο κύριος όγκος των τηλεγραφημάτων είναι της περιόδου του Μεσοπολέμου και των δεκαετιών 1940-1950. Αποστέλλονται στις εταιρείες «Εργοληπτική» και «Γεωεξπόρτ» που δραστηριοποιούνταν στον χώρο των κατασκευών και των εξαγωγών αντίστοιχα. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τηλεγραφήματα που προέρχονται από το αρχείο του Αλεξάνδρου Μαύρου (1852-1916), εμπόρου δερμάτων, καθώς οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες εκτείνονταν σε ένα ευρύ δίκτυο, από την Αίγυπτο έως το Λίβερπουλ και την Αμβέρσα. Τα περισσότερα από αυτά τα τηλεγραφήματα φέρουν την σφραγίδα του Οθωμανικού τηλεγραφείου.

Gallery

Δείτε τα τηλεγραφήματα από το Αρχείο του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών