Πολυτελή

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται τα πολυτελή τηλεγραφήματα που κυκλοφόρησαν τα ΤΤΤ και ο ΟΤΕ τις δεκαετίες του 1930-1970, τηλεγραφήματα με διαφημιστικές καταχωρίσεις, καθώς και τηλεγραφήματα που έχουν ιδιαίτερο αισθητικό ενδιαφέρον. Η ταξινόμησή τους σε ξεχωριστή κατηγορία κρίθηκε χρήσιμη για τους μελετητές της ιστορίας της επικοινωνίας.

Gallery

Δείτε τα τηλεγραφήματα από το Αρχείο του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών