Κοινωνία

Η σειρά Κοινωνία περιέχει τις περισσότερες φωτογραφίες από κάθε άλλη κατηγορία της συλλογής (4.839 τεκμήρια) και έχει διαιρεθεί σε έξι υποσειρές (Αστυνομικό ρεπορτάζ, Δικαιοσύνη, Φύλο, Περιβάλλον, Εκκλησία, Ποικίλα). Όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, η σειρά Κοινωνία αποτελεί μία διευρυμένη κατηγορία που μπορεί να συμπεριλάβει πολύ ανόμοια θέματα όπως ανθρωποκτονίες, πυρκαγιές, φεμινιστικά συνέδρια, εκλογές ιεραρχών και νικητές λαχείων. Ουσιαστικά μπορούμε να μιλήσουμε για μία υπολειμματική κατηγορία-«ομπρέλα» που περιλαμβάνει οτιδήποτε δεν μπορεί να ενταχθεί στις υπόλοιπες κατηγορίες. Ωστόσο, ακολουθώντας πάντα τη λογική της δημοσιογραφικής ύλης διαπιστώνουμε ότι ή ίδια γενική και αφηρημένη έννοια της κοινωνίας παρουσιάζεται στον Τύπο της εποχής τόσο κατακερματισμένη και πολύπλευρη όσο και οι φωτογραφίες που περιέχονται σε αυτήν την κατηγορία. Εξάλλου η πολυπληθέστερη υποκατηγορία είναι αυτή του Αστυνομικού ρεπορτάζ με 3.564 φωτογραφίες, ενώ αυτή της Δικαιοσύνης έπεται με 414 τεκμήρια. Επομένως η συντριπτική πλειονότητα αυτής της σειράς αποτελείται από φωτογραφίες που σχετίζονται με τον κόσμο (και τον υπόκοσμο) του εγκλήματος, ένα από τα πιο δημοφιλή είδη του φωτορεπορτάζ διαχρονικά.

Τα χρονολογικά όρια της σειράς εκτείνονται μεταξύ των ετών 1953-1988. Ωστόσο, οι περισσότερες φωτογραφίες ανήκουν στη δεκαετία του 1970 και κυρίως του 1980.

Gallery

Δείτε φωτογραφίες από το αρχείο μας.