Διάφορα

Πρόκειται για τηλεγραφήματα ποικίλου περιεχομένου που είτε δεν είναι αντιληπτό το περιεχόμενό τους (κρυπτογραφημένα, εξαιρετικά περιληπτικά), είτε για ομάδες τηλεγραφημάτων των οποίων ο αριθμός είναι υπερβολικά μικρός για να αποτελέσουν ξεχωριστή κατηγορία (τηλεγραφήματα του υπουργείου Υγιεινής, Δικαιοσύνης). Επίσης, σε αυτήν την κατηγορία έχει συμπεριληφθεί ποικίλο υλικό που σχετίζεται με την τηλεγραφία, όπως φάκελοι, αποδείξεις, υποδείγματα διαφόρων τηλεγραφημάτων, έντυπα και υπηρεσιακά έγγραφα των τηλεγραφικών διευθύνσεων. Η κατηγορία αριθμεί συνολικά 453 τεκμήρια.

Gallery

Δείτε τα τηλεγραφήματα από το Αρχείο του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών

Play Video
 

6/11/1927. Τηλεγράφημα με το οποίο η αποστολέας ενημερώνει τον Ιωάννη Σακέτο για δικαστική υπόθεση. (ΜΤ-020184)

7/4/1964. Τηλεγράφημα στο οποίο ο αποστολέας Τεμπονέρας, Νομίατρος Κιλκίς, ζητάει από τους παραλήπτες να του στείλουν ποσότητα αντιλυσσικού εμβολίου. (ΜΤ-020963)

28/6/1890. Τηλεγράφημα του υποδιευθυντή τηλεγραφείου Μεσολογγίου προς τον τηλεγραφητή Παπαβασιλόπουλο με το οποίο τον διατάσσει να παραδώσει την παρούσα θέση του στο Αιτωλικό και να μεταβεί στο τηλεγραφείο Καλαμάτας. (ΜΤ-021285)

18/5/1883. Αντίγραφο εγγράφου με το οποίο κοινοποιείται στον τηλεγραφητή Παπαβασιλόπουλο η προαγωγή και μετάθεσή του στο τηλεγραφείο Γαστούνης. (ΜΤ-021287)

29/11/1894. Αντίγραφο τηλεγραφήματος με το οποίο διατάσσεται ο τηλεγραφητής Παπαβασιλόπουλος να μεταβεί στη θέση του. (ΜΤ-021288)

28/7/1867. Απόδειξη τηλεγραφήματος από την Αθήνα στη Μασσαλία. Η αξία του τηλεγραφικού τέλους είναι 11,10 δραχμές. (ΜΤ-021752)

30/9/1884. Απόδειξη τηλεγραφήματος του Βασιλικού Ελληνικού Τηλεγραφείου που αποστέλλεται από τη Λίμνη Ευβοίας στο Λίβερπουλ. Το τηλεγραφικό τέλος είναι 13 δραχμές. Το έντυπο είναι της οθωνικής περιόδου. (ΜΤ-021758)

Διαφημιστική πρωτοχρονιάτικη χρωμολιθογραφία (1898) του Τηλεγραφείου Πειραιώς. Αναφέρονται τα τηλεγραφικά τέλη της εποχής μεταξύ των κρατών. (ΜΤ-021768)

22/9/1903. Τηλεγράφημα με το οποίο ο αποστολέας από τη Γενεύη ενημερώνει τον παραλήπτη στο Ηράκλειο για τη διεύθυνση του ελληνικού (;) προξενείου στη Γενεύη. (ΜΤ-021773)

127/8/1930. Ειδοποιητήριο από τα ΤΤΤ μέσω του οποίου ο παραλήπτης ενημερώνεται για τη μη επίδοση τηλεγραφήματος που απέστειλε. (ΜΤ-021842)

12/4/1866. Απόδειξη τηλεγραφήματος που απέστειλε ο Σταμάτιος Δεκάζης Βούρος από την Αθήνα στη Μασσαλία. (ΜΤ-021872)

19/8/1936. Ειδοποίηση από το Κεντρικό Τηλεγραφείο Αθηνών για συμπληρωματική πληρωμή που αφορά τηλεγραφήματα του Αριστοτέλη Ωνάση από το Μπουένος Άιρες στην Αθήνα (15 μέρες μετά από το πραξικόπημα του Ιωάννη Μεταξά που έγινε στις 4/8/1936). Στο έντυπο ειδοποιητήριο του τηλεγραφείου οι λέξεις Ελληνική Δημοκρατία έχουν διαγραφεί και έχει τεθεί σφραγίδα με τις λέξεις Ελληνικό Βασίλειο. (ΜΤ-021950)

16/5/1932. Τηλεγράφημα με το οποίο ο αποστολέας ενημερώνει τον παραλήπτη για την μη εύρεση πληρεξουσίου και την ανάγκη αποστολής συμβολαίου αγοράς. Το τηλεγράφημα φέρει σφραγίδα του τηλεγραφείου Θεσσαλονίκης. (ΜΤ-023578)

2/3/1935. Δελτίο ταυτότητας με το οποίο ο διευθυντής του αγγλικού τηλεγραφείου βεβαιώνει ότι ο Επαμεινώνδας Ν. Θεοφανίδης είναι υπάλληλος του Αγγλικού τηλεγραφείου και έχει ελεύθερη είσοδο στο μέγαρο της ΤΤΤ. Στο πίσω μέρος του Δελτίου υπάρχει θεώρηση από τον στρατιωτικό επόπτη. Η άδεια έχει εκδοθεί λόγω της προσωρινής απαγόρευσης κυκλοφορίας που ίσχυσε μετά το στρατιωτικό κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935. (ΜΤ-023663)

Μετάβαση στο περιεχόμενο