Εκκλησία

Η κατηγορία Εκκλησία αποτελείται κυρίως από ευχετήρια τηλεγραφήματα προς ιεράρχες και αριθμεί 292 τεκμήρια. Περιλαμβάνονται ακόμη μηνύματα που στάλθηκαν από ή προς τις μονές του Αγίου Όρους και αφορούν οικονομικά ζητήματα και κτηματικές διαφορές. Χρονικά καλύπτουν την περίοδο 1920-1970. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το τηλεγράφημα του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Χριστόφορου Β΄, του έτους 1946, το οποίο αναφέρεται στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Αθηναγόρα.

Gallery

Δείτε τα τηλεγραφήματα από το Αρχείο του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών