Το Μουσείο

//
Το Μουσείο

Ποιοι είμαστε

Είμαστε άνθρωποι της Επικοινωνίας.

Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε τις ιστορίες.

Γι’ αυτό και το Μουσείο μας, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, αφηγείται ιστορίες.
Ιστορίες επικοινωνίας, που ξεκινούν από τις Φρυκτωρίες και τον ήχο του κέρατος και φτάνουν στον ηλεκτρικό τηλέγραφο, το τηλέφωνο, τους δορυφόρους, το διαδίκτυο και την κινητή τηλεφωνία.

Μέσα από τις μοναδικές Συλλογές του, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ξεδιπλώνει την εξέλιξη ενός από τους σημαντικότερους τομείς της τεχνολογίας, τις τηλεπικοινωνίες, και παράλληλα παρουσιάζει την ιστορία της εταιρείας, άρρηκτα συνδεδεμένης με την Ελλάδα και την ανάπτυξή της.

Οι τομείς δραστηριοποίησης & λειτουργίας του Μουσείου είναι:

• Διοργάνωση εκθέσεων
• Ξεναγήσεις ομάδων και μεμονωμένων επισκεπτών
• Σχεδιασμός καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Χρήση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
• Επιμέλεια συλλογών
• Ψηφιοποίηση & τεκμηρίωση συλλογών
• Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση συλλογών

Ομάδα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών

Όραμα - Αποστολή

Όραμα

Να παρουσιάζουμε τις ιστορίες της επικοινωνίας που άλλαξαν και συνεχίζουν να αλλάζουν τον κόσμο μας, με κάθε τρόπο, φυσικό και ψηφιακό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη διαδραστική εμπειρία σε όλους

Αποστολή

· να εμπλουτίζει, συντηρεί, ερευνά και εκθέτει συλλογές και αρχειακό υλικό της ιστορίας των τηλεπικοινωνιών
· να τεκμηριώνει και ψηφιοποιεί τις συλλογές του, προβάλλοντάς τις στις μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες πολιτιστικής κληρονομιάς
· να ερευνά και αξιοποιεί την εταιρική κληρονομιά του ΟΤΕ με στόχο να συμβάλει στην καταγραφή & επικοινωνία της τεχνολογικής και βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας
· να λειτουργεί ως ένας δυναμικός άτυπος φορέας εκπαίδευσης για τη σχολική και ακαδημαϊκή κοινότητα
· να στηρίζει την επιστημονική έρευνα στα πεδία της ιστορίας της τεχνολογίας, της επιστήμης των τηλεπικοινωνιών, της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής, της φωτογραφίας
· να είναι ένας εξωστρεφής οργανισμός που μέσα από μόνιμες, περιοδικές και περιοδεύουσες εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις, εκδόσεις να διατηρεί ένα συνεχή διάλογο με το κοινό
· να εμπεριέχει αρχές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
· να λειτουργεί με όλες τις δράσεις του συμπεριληπτικά ως ένας φορέας κοινωνικής συνοχής

όραμα, αποστολή - Λάμπες

Πολιτική

Η  Πολιτική του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών αφορά στην προστασία και τους τρόπους λειτουργίας και διαχείρισης του Μουσείου. Tο όραμα&η αποστολή του, η στρατηγική, η προσβασιμότητα, το περιεχόμενο και η διαχείριση των Συλλογών, οι δράσεις εξωστρέφειας, η βιωσιμότητα είναι κάποια από τα θέματα που περιγράφονται αναλυτικά.

Οι βασικές θεματικές της Πολιτικής του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών είναι οι παρακάτω: 

 1. Περιγραφή Μουσείου
 2. Όραμα – Αποστολή
 3. Στρατηγική – Ψηφιακή Στρατηγική
 4. Αξίες
 5. Οργανόγραμμα
 6. Ασφάλεια Κτιρίου
 7. Έγγραφα-Διαδικασίες Επικοινωνίας με το κοινό για τις Συλλογές
 8. Απόκτηση/Απομάκρυνση Συλλογών
 9. Πολιτική Διαχείρισης Συλλογών
 10. Ερμηνευτική Πολιτική Συλλογών
 11. Δράσεις Εξωστρέφειας του Μουσείου
 12. Μέτρηση Ικανοποίησης Παρεχόμενων Υπηρεσιών
 13. Οικονομικά θέματα

 

Με την Πολιτική του Μουσείου ενδυναμώνεται η εμπιστοσύνη του κοινού, ώστε το Μουσείο να συνεχίσει να αποτελεί κέντρο διατήρησης των Συλλογών για τις επόμενες γενιές. Η ιστορία των Τηλεπικοινωνιών μέσα από τις Συλλογές του Μουσείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική, τεχνολογική, πολιτική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Μουσείο.

ΟΤΕ logo
Play Video
Μετάβαση στο περιεχόμενο